Casos

A continuació, us mostrem una selecció dels casos més significatius guanyats pel nostre despatx jurídic Muñoz Abogados.

 • Sentència que declara innocent l’acusat de maltractar físicament i injuriar al seu familiar. Veure sentència
 • Sentència que declara innocent l’acusat de buidar i robar roba usada d’un contenidor que emmagatzemava aquest tipus de roba. Veure sentència
 • Sentència que declara innocent l’acusat de furtar una cartera d’un altre client en la línia de caixa de Bricomart. Veure sentència
 • Sentència que declara nul un testament amb desheretament del seu fill. La sentència declara que el fill té dret a la legítima. Veure sentència 
 • Sentència que declara nul·la l’adquisició de Valors del Banc de Santander per import de 395.000 €, havent de restituir l’import a favor del consumidor. Veure sentència
 • Sentència que declara nul el contracte de targeta de crèdit subscrit amb CITIBANK (ara Wizink Bank), i ordena reintegrar al client els imports cobrats en concepte d’interès de demora del 26%, les comissions per descobert, per disposició d’efectiu, així com les primes per l’assegurança de protecció de pagaments. Veure sentència
 • Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna al Servei Públic d’Ocupació a retribuir al funcionari de categoria auxiliar administratiu que ha exercit tasques de tècnic, d’acord al salari assignat a un lloc de treball de major retribució, com és el de tècnic. Veure sentència
 • Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona que declara nul·la l’entrada i registre al domicili de l’encausat, per falta d’autorització judicial i extralimitació de les funcions dels agents de policia. Veure sentència
 • Resolució judicial que aprova l’acord assolit entre el nostre client i Vodafone, consistent en una indemnització de 7.500€ pels danys morals irrogats al consumidor per la seva indeguda inclusió en un fitxer de morosos. Veure sentència
 • Sentència que declara la clàusula sòl transparent i declara nuls les despeses de formalització d’hipoteca (notari, registre de la propietat, despeses de gestoria, impost d’Actes Jurídics Documentats, però no les despeses de taxació). Veure sentència
 • IRPH Caixes i CECA, nul·litat de la clàusula que converteix el tipus variable en fix. Veure sentència.
 • Nul·litat contracte d’aprofitament d’apartaments de vacances per torns i simultàniament el contracte de préstec concedit per Bankia. Sentència confirmada per l’Audiència Provincial. Veure sentència.
 • Condemnen a l’asseguradora i propietària d’Autobusos a indemnitzar íntegrament per l’import de reparació de la bicicleta avariada.  Veure sentència.
 • El nostre client és declarat innocent contra l’acusació per estafa mitjançant el joc de la ruleta de la fortuna. Veure sentència.
 • El nostre client és declarat innocent contra l’acusació d’haver-se apropiat de diversos pots de colònia d’un basar. Veure sentència.
 • El nostre client és declarat innocent contra l’acusació d’un delicte de robatori per apropiar-se de material d’una obra. Veure sentència.
 • Indemnització econòmica després de caure en un centre comercial. Veure sentència.
 • La nostra client obté sentència a favor seu en reclamació de les rendes degudes d’un inquilí morós. Veure sentència.
 • El nostre client és declarat innocent de l’atracament amb lesions a l’empleat d’un establiment comercial. Veure sentència.
 • El nostre client aconsegueix recuperar la propietat del seu habitatge que prèviament havia perdut mitjançant una donació, en declarar nul·la aquesta donació per ser encoberta i fictícia. Veure sentència.
 • Sentència condemna a Servihabitat Alquiler II a retornar aval bancari després de finalització contracte d’arrendament. Veure sentència.
 • Condemna a l’asseguradora pròpia a pagar els honoraris de lletrat de lliure designació que ha triat el seu assegurat en virtut de la defensa jurídica. Veure sentència.
 • Jutjat declara abusivitat clàusula de venciment anticipat i sobreseu i arxiva procediment d’execució hipotecària. Veure sentència.
 • Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona per nul·litat de preferents de Catalunya Caixa. Veure sentència.
 • Condemna a Banc Sabadell a tornar la totalitat del cobrat. Veure sentència.
 • Condemna a Reale Assegurances a indemnitzar per robatori i no per furt. Veure sentència.