Novagalicia retornarà 12.000 € per una clàusula sòl

Un pas més a la seguretat d’aquells que van contractar una hipoteca amb clàusula sòl, declarada abusiva, i que mereix el reconeixement judicial que mai va haver de produir efecte, i en conseqüència recuperar tots els imports abonats des de la data inicial en què es va subscriure la hipoteca .

El sender judicial està obert, és qüestió de donar el pas i defensar allò que és seu.

Després contractar en l’any 2006 una hipoteca amb clásula sòl-sostre, van interposar demanda contra l’entitat bancària Novagalicia amb l’objecte que l’anterior clàusula fos declarada nul·la, i en conseqüència els fos reintegrat l’import abonat injustament de més per aquest concepte des que van contractar la hipoteca.

En l’actual context econòmic i en atenció a la nova corrent jurisprudencial inaugurada pel Tribunal Suprem amb la sentència de 9 de maig de 2013, l’entitat bancària es va avenir inciialmente a anul·lar la clàusula sòl, si bé va obviar que una clàusula nul·la no produeix efecte des del seu inici, i per tant les parts han de reintegrar-se mútuament les prestacions rebudes.

En aquest sentit, el Jutjat número 1 del Mercantil de Bilbao ha fallat a favor de tornar-los els diners abonats, això és de 12.000 euros més el interessos corresponents.