La Sentència de 2020.04.02, no només declara nul el contracte de targeta de crèdit VODAFONE, sinó també l’assegurança pla protecció de pagaments, subscrits amb BANKINTER CONSUMER FINANCE, SA, i ordena reintegrar a el client els imports cobrats en concepte d’interès TAE 26,82%, les comissions per descobert, per disposició d’efectiu, així com les primes per l’assegurança de protecció de pagaments.

El consumidor només haurà de retornar l’import del crèdit, sense interès i sense cap comissió.

Veure la sentencia